Vplyv pandémie na ceny nehnuteľností

3. februára 2021 Investovanie

Realitný trh je neustále v pohybe, a bez ohľadu na prebiehajúcu pandémiu korona vírusu sa mení. Avšak rok 2020 bol kritický aj pre oblasť nehnuteľností. Vývoj cien je aj v nastupujúcom roku 2021 neistý.

Napriek zvýšeniu miery nezamestnanosti, a ekonomickej krízy v dôsledku uzavretia medzinárodných trhov, ceny nehnuteľností rástli. Ceny nehnuteľností v roku 2020 na Slovensku zaznamenali 3,4 % kvartálny nárast. Oproti tomu kvartálny nárast v Európskej únii bol na úrovni 5 %. Iste, tieto čísla sa nezdajú až také vysoké, avšak zohľadniť treba aj HDP či životnú úroveň tej ktorej krajiny.

Slovenská ekonomika od roku 2008 kedy prešla krízou nezamestnanosti, mala stúpajúce tendencie. Avšak v minulom roku ekonómovia zaznamenali najvyššiu medziročnú mieru rastu, a to až na úrovni 11,2 %. Banky sa však tomuto trendu prispôsobili, a na trhu sa objavili rôzne zvýhodnené úverové sadzby, či spôsoby financovania bývania.

Ekonómovia pripravili dva možné scenáre v súvislosti so stále prebiehajúcou celosvetovou pandémiou.

Ceny nehnuteľností zostanú nezmenené alebo klesnú, z dôvodu prudkého spomalenia až zastavenia niektorých ekonomických odvetví. Tento model sa môže naplniť v krátkom časovom horizonte.

Ceny nehnuteľností zostanú nezmenené alebo budú stúpať, a to vďaka prílevu nových peňazí do ekonomiky v treťom kvartáli roka 2020. Zase je to dôsledkom pandémie, pretože všetky krajiny museli pružne zareagovať na nečakaný ekonomický pokles a pokúsiť sa zachrániť existujúci trh. S týmto scenárom sa však počíta až v dlhodobejšom časovom horizonte.

Aktuálne sa do popredia dostal aj takzvaný online trh s nehnuteľnosťami, čo zase môže v dlhodobejšom ponímaní prispieť k zániku niektorých pracovných miest, zároveň však dáva možnosť vzniku inováciám, čo je v konečnom dôsledku výhodné pre klienta.

Trh sa zmenil nielen po finančnej stránke, ale zmenil sa aj dopyt. Do popredia sa viac dostávajú víkendové typy bývania, ako chalupy, či chaty a výrazne stúpol dopyt možnosti doplniť si bývanie o domácu kanceláriu.

Aj keď momentálne sú prognózy neisté, fakt je, že trh s nehnuteľnosťami a s ním aj zákazník, sa musí prispôsobiť neodvratným zmenám.

Mohlo by vás zaujímať