Typy komerčných nehnuteľností pre realitného investora

6. apríla 2021 Investovanie

Ak sa rozhodne investor vstúpiť do businessu s komerčnými realitami, mal by si rozmyslieť, ktoré nehnuteľnosti mu vyhovujú. Komerčné nehnuteľnosti sa líšia od nekomerčných vo svojich plusoch a mínusoch, avšak líšia sa aj sami medzi sebou.

  1. Kancelárske priestory sú asi najtypickejšími komerčnými realitami do ktorých investori vkladajú svoje peniaze. Dlhodobo boli veľkým hitom nielen v mestách v krajinách s trhovou ekonomikou ale aj v postkomunistických krajinách. Ich rozmach však v súčasnosti pribrzdila celosvetová pandémia a práca z domu, tzv. home office.
  2. Obchodné prevádzky sú druhou obľúbenou voľbou pre investorov. Hlavne v minulosti bývali veľkým hitom pri výstavbe veľkých komerčných obchodných centier, kde si rôzne maloobchodné prevádzky prenajímali svoje priestory. Dnes už sú v dlhodobom útlme a to hlavne vzhľadom na rozvoj internetu a e-shopov. Aj v USA zostávajú dnes kvôli rozmachu e-commerce mnohé tradičné obchodné domy uzatvorené. Nájsť dnes vhodnú polohu a prevádzky, ktoré nalákajú návštevníkov na fyzickú návštevu je čoraz väčšou výzvou.
  3. Priemyselné objekty sú menej častou formou komerčného realitného businessu. Zväčša veľké skladové areály, kde si rôzne firmy a kuriérske firmy alebo e-shopy prenajímajú priestory. Samozrejme aj menšie a stredné výrobné podniky ak nevlastnia vlastné priestory, sú v podnájme. Veľké priemyselné podniky zväčša radšej investujú do vlastných realít. Priemyselné objekty zažívajú v časoch pandémie svoj boom, hlavne sklady. Dôvodom je ešte rapídnejší presun maloobchodu s kamenných prevádzok na internet a logistické firmy, kuriérske spoločnosti, distribučné firmy a pod. potrebujú niekde skladovať svoj tovar.
  4. Špecializované budovy sú štvrtou skupinou. Sú budovy, ktoré boli vybudované špeciálne pre potreby zákazníka, ktorý ich chce užívať, pričom nechce byť majiteľom a celý servis si nechá dodať ako outsource službu. Ak takýto objekt postavíte, je veľmi ťažké ho prebudovať na iné potreby. Preto medzi majiteľom a užívateľom sú zväčša veľmi špecializované vzťahy. Príkladom môžu byť čerpacie stanice v prenájme, zábavné objekty a pod.
  5. Multifunkčné komplexy sú posledným typom. Predstavujú zväčša mix prenajatých apartmánov, maloobchodných prevádzok, kancelárií a podobne. Ich prevádzka je náročná najmä na manažment vzťahov so zákazníkmi, pretože ich je veľa a majú absolútne protichodné požiadavky. Práve toto je časť, na ktorú sa hlavne v postkomunistických krajinách zabúda a preto tieto komplexy môžu pri nekvalitnom managemente vzťahov dopadnúť nie veľmi úspešne.
Mohlo by vás zaujímať