O nás

 • 2014 – 1. miesto – Projekt s cieľom sprístupniť investovanie pre každého v Europskej únii
 • 2015 – Začiatok spolupráce s advokátskou kanceláriou Pihorňa and Partners. Vytvorenie štruktúry firmy, ktorá by bola najdokonalejšia pre investorov
 • máj 2016 – Získanie titulu MBA v odbore Etika v manažmente
 • júl 2016 – Vytvorenie online platformy v spolupráci s firmou Promiseo s.r.o.
 • august 2016 – Založenie firmy Benjamins investors group s.r.o. a firmy Big Holding s.r.o
  Benjamin’s Investors Group je investičná spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2016 s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky
 • Naším cieľom je ponúknuť klientom podiel na podnikateľskej spoločnosti BIG Holding, s.r.o., ktorá sa zaoberá prevádzkovaním vlastných nehnuteľností. Klientom garantujeme fixné výnosy, ktoré si môžu skontrolovať vo svojom online účte, kde taktiež nájdu aj všetky informácie o výške
  investovaného kapitálu.
  mapa
 • Získať podiel na garantovaných výnosoch spoločnosti BIG Holding s.r.o. môžete prostredníctvom kúpy tzv. podielov –
  nehnuteľnosťou zabezpečenej pohľadávky voči tejto spoločnosti s fixným výnosom.
 • Naša ponuka je vždy limitovaná schopnosťou spoločnosti BIG Holding s.r.o. tvoriť výnosy, preto sa môže meniť v reálnom čase. Celková výška podielov, ktoré ponúkame je limitovaná aktuálnym rozsahom podnikania spoločnosti neponúkame viac podielov ako je hodnota nehnuteľného majetku spoločnosti podľa aktuálneho znaleckého posudku.
 • august 2016 – Začiatok spolupráce s ůčtovnickou firmou Palkovič s.r.o.
 • máj 2017 – Získanie titulu Mgr. na Vysokej škole manažérskej vo Varšave, Fakulta manažérskych a technických vied.
 • máj 2017 – Nákup prvých 3 nehnuťelností v spolupráci s Realitnou kanceláriou Century 21 – Garbiarska Košice
 • august 2017 – Vydanie 1. emisie opcií pre investorov
 • september 2017 – Svadba s mojou milovanou
 • 2017 – Začiatok spolupráce s SBA
 • november 2017 – Kúpa štvrtej nehnuteľností do portfólia v spolupráci s realitnou kanceláriou Century 21, Garbiarska Košice
 • november 2017 – Vypredanie ročných opcií
 • december 2017 – Vypredanie päťročných opcií
 • december 2017 – Kúpa piatej nehnuteľností do portfólia s realitnou kanceláriou Lagin a spol. s.r.o.
 • február 2018 – Kúpa šiestej nehnuteľností do portfólia s realitnou kanceláriou Adomis s.r.o.
 • marec 2018 – Prenajaté všetky 3 nové nehnuteľnosti
 • marec 2018 – Členstvo v Realitnej únii SR
 • máj 2018 – Vydanie 2. emisie opcií pre investorov
 • Júl 2018 – Kúpa štyroch nehnuteľnosti do portfólia
 • august 2018 – Kúpa dvanástej nehnuteľností do portfólia
 • august 2018 – Vyplatenie investorov ktorí investovali do prvých 1 ročných opcií
 • september 2018 – Vypredanie všetkých opcií z 2. emisie
 • október 2018 – Prenajaté všetky (5) nové nehnuteľnosti
 • november 2018 – Vydanie 3. emisie opcií pre investorov
 • január 2019 – Začiatok spolupráce s Ispa, spol. s.r.o.
 • január 2019 – Vypredanie opcií 3. emisie
 • február 2019 – Kúpa dvoch nehnuťelnosti do portfólia
 • marec 2019 – Kúpa troch nehnuťelnosti do portfólia
 • apríl 2019 – Prenajaté všetky (5) nové nehnuteľnosti
 • apríl 2019 – Vydanie 4. emisie opcií pre investorov
 • máj 2019 – Kúpa parkoviska na sídlisku Ťahanovce
 • máj 2019 – Vydanie 5. emisie opcií pre investorov
 • máj 2019 – Vypredanie opcií 5. emisie
 • jún 2019 – Vypredanie opcií 4. emisie
 • jún 2019 – Kúpa 19. nehnuteľnosti
 • júl 2019 – Kúpa štyroch nehnuteľnosti
 • august 2019 – Kúpa 24. nehnuteľnosti
 • august 2019 – Prenajaté všetky (5) nové nehnuteľnosti
 • august 2019 – Vydanie 6. emisie opcií pre investorov
 • september 2019 – získanie nových obchodných partnerov na EBIS          Summit vo Varšave 
 • október 2019 – Kúpa 25. nehnuteľnosti
 • november 2019 – Kúpa 26. nehnuteľnosti
 • november 2019 – Prenajaté všetky (2) nové nehnuteľnosti
 • december 2019 – Vydanie 7. emisie 
 • Január 2020 – Stali sme sa členom Slovenskej Obchodnej komory
 • Február 2020 – Vypredanie opcií 7. emisie 
 • Marec 2020 – Kúpa 27. nehnuteľnosti 
 • Marec 2020 – Prenájom 27. nehnuteľnosti na 5 rokov
 • Marec 2020 – Vydanie 8. emisie 
 • Máj 2020 – Kúpa 28. nehnuteľnosti 
 • Jún 2020 – Prenájom 28. Nehnuteľnosti
 • August 2020 – Nový projekt na výstavbu 
 • September 2020 – Kúpa 29. nehnuteľnosti 
 • September 2020 – Kúpa pozemku v Michalovciach na výstavbu garáži

 

S kým spolupracujeme:

 
 

Palkovič s.r.o.