O nás

 • 2014 – 1. miesto – Projekt s cieľom sprístupniť investovanie pre každého v Europskej únii
 • 2015 – Začiatok spolupráce s advokátskou kanceláriou Pihorňa and Partners. Vytvorenie štruktúry firmy, ktorá by bola najdokonalejšia pre investorov
 • máj 2016 – Získanie titulu MBA v odbore Etika v manažmente
 • júl 2016 – Vytvorenie online platformy v spolupráci s firmou Promiseo s.r.o
 • august 2016 – Založenie firmy Benjamins investors group s.r.o. a firmy Big Holding s.r.o
  Benjamin’s Investors Group je investičná spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2016 s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky

 

 

 • Naším cieľom je ponúknuť klientom podiel na podnikateľskej spoločnosti BIG Holding, s.r.o., ktorá sa zaoberá prevádzkovaním vlastných nehnuteľností. Klientom garantujeme fixné výnosy, ktoré si môžu skontrolovať vo svojom online účte, kde taktiež nájdu aj všetky informácie o výške
  investovaného kapitálu.
  mapa
 • Získať podiel na garantovaných výnosoch spoločnosti BIG Holding s.r.o. môžete prostredníctvom kúpy tzv. podielov –
  nehnuteľnosťou zabezpečenej pohľadávky voči tejto spoločnosti s fixným výnosom.
 • Naša ponuka je vždy limitovaná schopnosťou spoločnosti BIG Holding s.r.o. tvoriť výnosy, preto sa môže meniť v reálnom čase. Celková výška podielov, ktoré ponúkame je limitovaná aktuálnym rozsahom podnikania spoločnosti neponúkame viac podielov ako je hodnota nehnuteľného majetku spoločnosti podľa aktuálneho znaleckého posudku.
 • august 2016 – Začiatok spolupráce s ůčtovnickou firmou Palkovič s.r.o.
 • máj 2017 – Získanie titulu Mgr. na Vysokej škole manažérskej vo Varšave, Fakulta manažérskych a technických vied.
 • máj 2017 – Nákup prvých 3 nehnuťelností v spolupráci s Realitnou kanceláriou Century 21 – Garbiarska Košice a realitnou kanceláriou Via rea.
 • august 2017 – Vydanie 1. emisie opcií pre investorov
 • september 2017 – Svadba s mojou milovanou
 • 2017 – Začiatok spolupráce s SBA ako lektor
 • november 2017 – Kúpa štvrtej nehnuteľností do portfólia v spolupráci s realitnou kanceláriou Century 21, Garbiarska Košice
 • november 2017 – Vypredanie ročných opcií
 • december 2017 – Vypredanie päťročných opcií
 • december 2017 – Kúpa piatej nehnuteľností do portfólia s realitnou kanceláriou Lagin a spol.
 • február 2018 – Kúpa šiestej nehnuteľností do portfólia s realitnou kanceláriou Adomis s.r.o.
 • marec 2018 – Prenajaté všetky 3 nové nehnuteľnosti
 • marec 2018 – Členstvo v Realitnej únii SR
 • máj 2018 – Vydanie 2. emisie opcií pre investorov
 • august 2018 – Vyplatenie investorov ktorí investovali do 1 ročných opcií

S kým spolupracujeme:

Palkovič s.r.o.

Najkrajšie bývanie