Investovať

01

Zabezpečenie nehnuteľnosťou (investovaním do podielu získavate aj zabezpečenie Vašej investície v priamo úmernej výške konkrétnou nehnuteľnosťou)

02

Transparentnosť (všetky informácie o spoločnosti Benjaminsig Holding ako aj o nehnuteľnostiach, zabezpečujúcich výnos sú dostupné v klientskej sekcii pred aj po investovaní Vašich peňazí)

03

Garantovaný fixný výnos (výška výnosu sa nemení a jeho výplatu v dohodnutej výške garantuje okrem spoločnosti Benjaminsig Holding aj spoločnosť Benjaminsig s.r.o.)

04

Stabilita podnikania (zameranie sa činnosti len na oblasť nehnuteľností vychádza z vysokej stability tejto oblasti z hľadiska jeho dlhodobého vývoja)

05

Rovnováha medzi výškou celkových investícií a možnosťami podnikateľskej činnosti (celková výška podielov, ktoré ponúkame je limitovaná aktuálnym rozsahom podnikania spoločnosti neponúkame viacej podielov ako je hodnota nehnuteľného majetku spoločnosti podľa aktuálneho znaleckého posudku)